spirito · somatika |

Vítr slyšíme a cítíme, ale vidět můžeme jen jeho působení - jako na moři, kdy ze vzdouvání vln usuzujeme na jeho směr a intenzitu. Stejné je to s působením Ducha, oné síly z ‘druhé strany’. Nevidíme ji, ale přitom její vliv můžeme vnímat na všem na ‘této straně’.

Naše těla nevyjímaje.

‘Spiritosomatika’ ke mně přišla jako inspirace shůry (také rádi podřimujete ve vaně? ;-) Až poté mi došlo, jak je běžně užívaný termín psychosomatika vyprázdněný. Je to stejné jako s psychologií. Ona ‘psýché’ v těchto složených slovech je v praxi pojímána jako myšlení, poznávání, emoce a mnohé jiné, jen ne jako duše - tedy jako skutečně existující, autonomní jsoucno. Což je původně dominantní význam řeckého slova ‘psýché’.

Duše, natož pak Duch, jsou pro většinovou, pseudovědeckým redukcionizmem ovlivněnou psychiatrii, psychologii i psychosomatiku vlastně neuchopitelní.

Vím, že to není žádný převratný objev, ale stal se mi přesný opak toho, co Kolumbovi - neobjevil jsem sice Ameriku, zato však cestu. A co víc - moji vlastní cestu ;-)

Nadešel sice čas tyto stránky zveřejnit, ale vznikat budou za pochodu. Nyní jsou zde převážně texty, které si mě přitáhly v letech více či méně minulých, a u kterých jsem se rozhodl, že může být prospěšné, když budou (ještě jednou ;-) na internetu. Oslovily mne tím, jak jsou plné síly lásky. Ne té romantické, ale lásky jako síly Života a Ducha - silné, pozorné, soustředěné, odvážné, klidné, odhodlané, opravdové... Jak mne před několika lety učil jeden starý šedý vlk ;-)

A tak Vás tady vítám a přeji Vám inspirativní čtení.

Jiří David